Het werk

Om het USAR-team in te kunnen zetten, moet de inzet in de eerste plaats zinvol zijn en een aanvulling bieden op de lokale hulpverleningsmogelijkheden. Dit wordt voor het Koninkrijk der Nederlanden beoordeeld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Over de inzet in het buitenland beslist het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit vindt plaats in nauw overleg met de Landelijk Commandant USAR.NL en het Ministerie Veiligheid en Justitie.

 Inzetcriteria

 

alarmering buitenland

Als zich ergens in de wereld een ramp voltrekt, wordt USAR.NL gealarmeerd via het Global Disaster Alert and Coordination System van de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Ook het Nationaal Crisiscentrum (NCC) in Nederland geeft een waarschuwing af. Afhankelijk van het incident en de bijdrage die USAR.NL kan leveren, start de voorbereiding op een inzet in het buitenland. Het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beslist of USAR.NL daadwerkelijk wordt ingezet.

Voorbereiding inzet

Alarmering Binnenland

Als zich in het Koninkrijk der Nederlanden een ramp voltrekt, wordt de Deputy National Commander van USAR.NL geïnformeerd door het Nationaal Crisiscentrum (NCC). De Deputy National Commander bepaalt of USAR.NL daadwerkelijk wordt ingezet en met welke teamsamenstelling dat zal zijn. In veel gevallen zal eerst een Teamleader zich melden bij het CoPI (Commando Plaats Incident) om zijn diensten aan te bieden.

24/7 staat een van de vier SAR Groups paraat om ingezet te worden met een tweede SAR Group als back up. Een van de Teamleaders neemt het commando ter plaatse voor zijn rekening.

Het Instituut Fysieke Veiligheid wordt gealarmeerd en zorgt ervoor dat de USAR-trailer ter plaatse komt.

Een inzet in het binnenland kan binnen 4 uur gerealiseerd worden.