Turkije

De oefening Ataturk is gehouden op 2 locaties in Turkije, te weten in de omgeving van Istanbul bij de plaats Esenceli en in Izmir. Ten behoeve van de oefening zijn contacten gelegd met de civiele defensie, afdeling Istanbul en de brandweer in Izmir.

Oefendoelstelling
De keuze is op Turkije gevallen vanwege de klimatologische omstandigheden, wat paste in een van de oefendoelstellingen om te oefenen in een warm klimaat. Daarnaast kent Turkije een andere cultuur, spreekt men buiten de toeristische centra weinig buitenlandse talen (taalproblemen) en is Turkije een land met frequent voorkomende aardbevingen en daarmee een “mogelijk doel” voor USAR.NL.

Buitenlandse oefening
Doel van de buitenlandse oefening is doorlopen van alle procedures die bij een daadwerkelijke inzet doorlopen moeten worden. Denk hierbij aan alarmering, medische check, transport naar het inzetgebied, vervoer ter plaatse, opbouw basiskamp, etc. Tijdens de oefening was er veel belangstelling van de Turkse media.

Turkije inzet

Het werk

Aardbeving in Nepal

2018 Nepal inzet

Aardbeving in Haïti

Het team

Het USAR-team heeft een multidisciplinair personeelsbestand van ca 145 medewerkers en is verdeeld over vier reddingsgroepen.

Ontdek alles over het team