Instorting parkeergarage Wormerveer

  • Parkeergarage Wormerveer

Een aantal USAR-leden met hun speurhonden hebben geassisteert in Wormerveer om te kijken of er zich nog levende slachtoffers onder het puin bevonden. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn. Een teamleider van USAR.nl heeft telefonisch inzet afgestemd met de operationeel leider van de regio Zaanstreek Waterland.

Het werk

STH en USAR.nl

Inzet Beiroet na zware explosie

explosie beiroet

Het team

Het USAR-team heeft een multidisciplinair personeelsbestand van ca 145 medewerkers en is verdeeld over vier reddingsgroepen.

Ontdek alles over het team