Voorbereiding op een inzet

Effectieve en efficiënte bijdrage

Nadat USAR.NL is gealarmeerd, doet de Deputy National Commander een eerste ruwe inschatting van de hulp die het team kan leveren door middel van een operational assesment. Hierin beoordeelt hij de situatie ter plaatse en stelt hij vast of USAR.NL een effectieve en efficiënte bijdrage kan leveren aan de hulpverlening in het rampgebied. Vervolgens meldt hij USAR.NL aan bij het Virtual On-Site Operations Coordination Centre (VOSOCC), waardoor hij de situatie in het rampgebied goed kan volgen en zicht krijgt op hoe de lokale hulpverlening verloopt.

Team samenstellen

De Deputy National Commander seint de vier Teamleaders USAR in die een inzet in het buitenland kunnen leiden en vraagt naar hun beschikbaarheid. Op het hoofdkwartier wordt gestart met de bemensing van het USAR-team en met de logistieke voorbereidingen. Ondertussen beoordeelt het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) de kans op een ramp in Nederland, om te bepalen of de reddingscapaciteit van USAR.NL in eigen land beschikbaar moet blijven. Een desk officer humanitaire noodhulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) krijgt informatie over de voortgang van de voorbereidingen, zodat hij weet vanaf welk moment het team klaarstaat om ingezet te worden.

Voorbereiding voor vertrek

Vervolgens komt het kernteam bijeen, meestal in een teleconferentie. Dit team bestaat uit de National Commander USAR.NL, directeur Humanitaire Noodhulp van BZ, directeur Weerbaarheid van VenJ en plaatsvervangend directeur Operaties van Defensie. Zij besluiten USAR.NL stand-by te melden op VOSOCC, zodat het getroffen land weet dat Nederland om hulp gevraagd kan worden. Dan begint de definitieve voorbereiding. Defensie regelt een transportvliegtuig en laat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een veiligheidsanalyse maken. De Medical Manager USAR bepaalt of er aanvullende vaccinaties nodig zijn en of de USAR-leden zich aan specifieke hygiëneprotocollen moeten houden. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) staat paraat om de trailer naar het vliegveld te rijden en de Nederlandse ambassade in het getroffen land regelt vervoer ter plaatse. Operationele plannen worden opgesteld om de inzet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Binnen zes uur na het besluit van BZ om USAR.NL in te zetten, is het team vertrokken. Op weg naar een onbekend gebied, waar het noodlot heeft toegeslagen.

Terug naar USAR.nl

Het werk

Inzet in Turkije na zware aardbeving

Aardbeving Turkije

Inzet Beiroet na zware explosie

explosie beiroet