Inzet in Turkije na zware aardbeving

  • Hatay

Op 6 februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving, gevolgd
door talloze kleinere bevingen. De beving had een kracht van 7.7 en 7.8 op de schaal van Richter.
Als gevolg van de zware aardbevingen en het internationale hulpverzoek van Turkije verzocht de
minister van Buitenlandse Zaken het Nederlandse ‘Urban Search and Rescue’ team om af te reizen
naar het getroffen gebied. USAR.NL vloog nog diezelfde dag met 65 reddingswekers en 8
speurhonden vanaf Vliegbasis Eindhoven naar het rampgebied. Binnen 24 uur na de aardbevingen,
die tal van steden en dorpen in Turkije en Syrië troffen, stond het team in Turkije.

Toen het Turkse bijstandsverzoek binnen kwam, was het team al uren in de weer met de voorbereidingen voor vertrek. Een planningsstaf van USAR.NL kwam om 7 uur ’s ochtends bijeen, nadat USAR.NL via het Nationaal Crisis Centrum (NCC) op de hoogte was gebracht van de ramp. De planningsstaf vergadert op het hoofdkwartier Zoetermeer, de opkomstplaats voor het team en ook de plek waar alle materialen en uitrusting liggen opgeslagen. Aan de hand van de tot dusver bekende informatie werden de organisatorische en logistieke activiteiten opgestart.
Snelheid is allesbepalend om na een ramp van deze proporties zoveel mogelijk levens te kunnen redden.

Maar het is organisatorisch en logistiek een enorme uitdaging om het team en de uitrusting in de kortst mogelijke tijd op de plaats van bestemming te krijgen. De bestemming werd de stad Antakya. Op verzoek van het Zwitserse rampenteam, dat als eerste in het gebied was, is een coördinatiecentrum voor de aansturing van alle internationale USAR-teams opgezet. Ook zijn bij aankomst twee verkenningsgroepen de stad in gestuurd om in kaart te brengen waar hulp het meest dringend nodig was. Uiteindelijk was USAR.NL 36 uur na de aardbeving daadwerkelijk ingezet in het rampgebied. Dat is bijzonder snel, in vergelijking met eerdere uitzendingen, en heeft bijgedragen aan een succesvolle inzet.

De redders werkten aanvankelijk dag en nacht waarbij telkens twee reddinsggroepen in het veld actief waren en twee andere rust- en slaaptijd hadden. Zij wisselden elkaar in shifts van acht uur af. Maar omstandigheden dwongen snel dat schema te herzien. Doorwerken in de nacht bleek onhaalbaar: omdat er in het rampgebied geen elektriciteit meer was, zat de verwoeste stad volledig in het donker. Daarbij waren er voortdurend naschokken, waardoor puin in beweging kwam of zwaar beschadigde gebouwen alsnog konden bezwijken. Daarop is besloten alle vier de reddingsgroepen maximaal in te zetten bij daglicht en ’s nachts te rusten.

USAR.NL heeft één missie: het zoeken en redden van mensen die bedolven zijn onder het puin. Met
twaalf reddingen in acht dagen tijd is de inzet in Antakya de meest succesvolle missie van USAR.nl sinds de oprichting van het team. De Nederlandse redders waren onderdeel van een van de grootste internationale rampenhulpverleningsoperaties ooit, waaraan talloze teams vanuit de hele wereld deelnamen. Maar ook het bieden van hoop, troost en perspectief stond tijdens de missie centraal. Want ook in andere gevallen heeft USAR.NL soms toch iets kunnen betekenen, omdat we de familie van vermiste personen in ieder geval konden vertellen wáár hun dierbare was, óf dat hij of zij al was overleden. Een harde boodschap, maar het gaf hen wel zekerheid.

De tol van de ramp was verschrikkelijk met meer dan 50.000 dodelijke slachtoffers en verwoestingen op onvoorstelbare schaal. Maar dankzij de verenigde inspanningen van talloze speciaal getrainde teams vanuit heel de wereld konden ook duizenden mensen levend uit ingestorte of beschadigde gebouwen worden gehaald.

Bekijk ook de documentaire ‘Oranje helmen in Turkije’ via NPO Start.

Het werk

Inzet Beiroet na zware explosie

explosie beiroet

USAR.nl behaalt voor de derde keer op rij de hoogste vn classificatie “Heavy Team”

Insarag classified heavy team

Het team

Het USAR-team heeft een multidisciplinair personeelsbestand van ca 145 medewerkers en is verdeeld over vier reddingsgroepen.

Ontdek alles over het team