Oefenen van vaardigheden

Functie gericht

Als eerste richt hij zich op de vakbekwaamheid van ieder individueel USAR-lid. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke oefeningen voor SAR-workers (Search and Rescue-workers) die ingestorte gebouwen stutten en schoren, terwijl andere SAR-workers oefenen met het redden van slachtoffers op hoogte. Naast de USAR-oefeningen lopen Paramedics een dag mee in een dierenkliniek, zodat zij niet alleen gewonden kunnen verzorgen maar ook de speurhonden. Iedere maand oefenen de Doghandlers in het scherp houden van hun hond. De USAR-honden zijn van de Nationale Politie afkomstig en worden voor het USAR-werk speciaal getraind in het opsporen van nog in leven zijnde personen. De Teamleader en de Groupleaders van de SAR-group oefenen onder andere in het beoordelen van ingestorte, instabiele constructies en het maken van inzetplannen.

Groepsniveau

Vervolgens organiseert Boulogne oefeningen op groepsniveau. “USAR.NL kent twee teams van ieder vier SAR-groepen, een Staff- and Supportgroup en een Command Group. Iedere groep krijgt zijn eigen oefening. De SAR-workers en hun Groupleader moeten dan laten zien dat ze met elkaar kunnen samenwerken en dat ze hun eerder geleerde individuele vaardigheden weten in te zetten voor de hele groep.”

Teamoefening

Het sluitstuk is een teamoefening, waarbij het gehele team naadloos met elkaar samenwerkt. “USAR.NL oefent zijn teamvaardigheden meestal tijdens internationale oefeningen”, vertelt Marco. “Daar doen USAR-teams uit de hele wereld aan mee, zodat we ook de samenwerking met deze teams beoefenen.” Het gezamenlijk oefenen met andere USAR-teams is een goede leerschool, weet Boulogne uit ervaring. Zo moeten er bij de opbouw van het kampement afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over de slaaplocatie en de plaats waar generatoren worden neergezet. “Die wil je niet naast elkaar hebben. Dat geldt ook voor de toiletblokken en de keukens.” Verder moet het operationeel optreden op elkaar worden afgestemd, zodat de teams effectief hun werk kunnen doen. Door deze interoperabiliteit goed te oefenen, sluiten de teams naadloos op elkaar aan en kunnen SAR-workers en materieel zonder probleem onderling worden uitgewisseld.

INSARAG richtlijnen

Alle gecertificeerde USAR-teams werken volgens de standaardrichtlijnen van de International Search And Rescue Advisory Group (INSARAG). Marco baseert de teamoefeningen op de richtlijnen die horen bij een heavy team. Iedere vier jaar moet USAR.NL aantonen dat het functioneert op dit hoogste niveau van internationale hulpverlening om opnieuw als heavy team geaccrediteerd te worden.

Marco

Het werk

Inzet in Turkije na zware aardbeving

Aardbeving Turkije

Inzet Beiroet na zware explosie

explosie beiroet