WANNEER WORDT EEN USAR TEAM INGEZET?

Op de eerste plaats moet de inzet zinvol zijn en een aanvulling bieden op de lokale hulpverleningsmogelijkheden. Dit wordt voor het Koninkrijk der Nederlanden beoordeeld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Over de inzet in het buitenland beslist het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit vindt plaats in nauw overleg met de Landelijk Commandant USAR.NL en het Ministerie Veiligheid en Justitie.

ALGEMENE CRITERIA

  • er is sprake van een ernstige of omvangrijke calamiteit;
  • er is een concrete hulpvraag;
  • het betreft het zoeken en redden van mens en dier;
  • het ramptype en de omvang passen bij 'urban search and rescue';
  • de opdrachtgever dient toestemming te geven voor een inzet

AANVULLENDE CRITERIA VOOR IN HET BUITENLAND

  • voor een inzet in het buitenland geldt: binnen 24 uur ter plaatse; er zijn fondsen beschikbaar;
  • de persoonlijke veiligheid van de teamleden is gewaarborgd;
  • de aard van de bilaterale contacten maakt hulp mogelijk of gewenst. Er zijn geen procedurele of politieke belemmeringen.