Instorting parkeergarage Wormerveer

Een aantal USAR-leden met hun speurhonden hebben geassisteert in Wormerveer om te kijken of er zich nog levende slachtoffers onder het puin bevonden. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn. Een teamleider van USAR.nl heeft telefonisch inzet afgestemd met de operationeel leider van de regio Zaanstreek Waterland.

Het Team

Het USAR-team heeft een multidisciplinair personeelsbestand van ca 145 medewerkers en is verdeeld over vier reddingsgroepen.

ONTDEK ALLES OVER HET TEAM