Arjan vertelt verder

 

Verzamelen van informatie
Voordat het USAR-team naar Nepal vertrekt, is Stam al druk bezig met het verzamelen van informatie. Hoe is de situatie ter plekke, hoe ziet de lokale hulpverlening eruit en welke USAR-teams uit andere landen hebben al hulp aangeboden? Op basis daarvan bepaalt hij samen met zijn plaatsvervanger welke USAR-leden meegaan. “Voor een deel is dat maatwerk. Naar Haïti gaat bijvoorbeeld een aantal teamgenoten mee die Frans spreken. In Nepal had ik extra logistiekelingen nodig.” Ook kijkt hij welke gebieden het ergst getroffen zijn en waar USAR.NL een effectieve en efficiënte bijdrage kan leveren. Daarbij houdt hij rekening met de opdracht die hij van de landelijk commandant USAR.NL krijgt. “Die bepaalt wat het team gaat doen en binnen welke bandbreedte ik zelf mag beslissen over onze hulpverlening. Zo kan het zijn dat ik alleen search and rescue werkzaamheden mag doen. In het geval van Nepal krijg ik ook de vrijheid om de coördinatie van het internationale reddingswerk op te pakken, hulp te bieden waar nodig en onze goederen bij vertrek te doneren aan de bevolking.”

 

Regie en coördinatie
Bij aankomst op het vliegveld van Kathmandu heerst er grote chaos. Niemand van de lokale autoriteiten is aanspreekbaar en er blijkt nog niet veel geregeld te zijn om de internationale hulpverlening in goede banen te leiden. USAR.NL schiet daarom direct te hulp bij het inrichten van een Reception and Departure Centre (RDC). Dit is een loket waar ieder internationaal reddingsteam zich moet aan- en afmelden. “Zo weten we hoeveel teams er zijn en wat ze kunnen.” Vanaf de Base of Operations worden deze teams het veld ingestuurd. Maar ook die blijkt er niet te zijn. “Als een speer hebben we deze basis opgezet om centrale regie en coördinatie mogelijk te maken. Dit is onmisbaar voor effectieve hulpverlening.” De Verenigde Naties en de Nepalese autoriteiten geven aan welke gebieden het zwaarst getroffen zijn. Vervolgens verkent USAR.NL die gebieden en deelt ze op in sectoren. Als coördinator van de internationale hulpverlening wijst USAR.NL aan iedere sector een ‘heavy team’ toe en daaraan gekoppeld ook een lager of niet-geclassificeerd team.

 

Professionele teams
In de praktijk blijkt de samenwerking tussen de teams stroef te verlopen. De heavy en medium teams werken volgens VN-richtlijnen, maar de andere teams niet. Daardoor weten ze niet wat ze moeten doen en hoe ze kunnen aanhaken bij de teams die werken volgens de INSARAG-standaard. Stam: “Om dat te verbeteren beschrijf ik met acht collega’s uit verschillende landen hoe kleinere teams in de wereld kunnen aansluiten bij de VN-geaccrediteerde teams. Dat komt een effectieve hulpverlening ten goede én we kunnen de kwaliteiten van deze kleinere teams beter benutten.” De inzet van USAR.NL in Nepal blijft niet onopgemerkt. Een Japanse teamleider bedankt Stam uitvoerig voor de samenwerking. “In die cultuur is dat best bijzonder. Deze man snapt hoe cruciaal onze regie en coördinatie is geweest.” Een kolonel uit de rampenstaf van Nepal stuurt Stam een bedankmail. ‘Voor mij ben jij een generaal’, schrijft hij. Ook bedankt hij alle USAR-leden. ‘Jullie hebben het verschil gemaakt voor mijn land.’

 

Terug naar Inzet Nepal