10 jarig bestaan USAR.NL
ma 10 maart 2014

Op 8 maart 2014 vierde USAR.NL het 10 jarig bestaan. Hieronder een persbericht en de door USAR-lid Ruud Natrop gemaakte film met een impressie van USAR.NL van de afgelopen 10 jaar.Omroep West:http://w...

[Lees verder]

Oefening Skyfall november 2013[Bekijk de serie]

Herclassificatie USAR.NL 2011[Bekijk de serie]

USAR.NL

Nederland heeft in 2003, mede naar aanleiding van de aardbeving in Turkije (1999) en de vuurwerkramp in Enschede, Nederland (2000), zijn eigen USAR team opgericht: USAR.NL (USAR.NL staat voor Urban Search and Rescue Nederland). Het team is formeel geïnstalleerd op 26 november 2003 door Minister Remkes: http://www.usar.nl/documentatie.php.
USAR.NL is een specialistische bijstandseenheid met als missie ‘het verlenen van integrale hulp na een ramp of een zwaar ongeval in binnen- en buitenland, gericht op het redden van mensen en dieren zolang dat nog kan’.

In 2007 is USAR.NL geclassificeerd als ‘heavy team’ naar de richtlijnen van de VN. In 2011 heeft een herclassificatie plaatsgevonden. Voor meer informatie: http://insarag.org/en/iec/iec-leftmenu.html

Wanneer wordt USAR.NL ingezet
Op de eerste plaats moet de inzet zinvol zijn en een aanvulling bieden op de lokale hulpverlenings- mogelijkheden.

De algemene criteria zijn:
• er is sprake van een ernstige of omvangrijke calamiteit
• er is een concrete hulpvraag van het getroffen land
• het betreft het zoeken en redden van mens en dier
• het ramptype en de omvang passen bij ‘urban search and rescue’
• de opdrachtgever dient toestemming te geven voor een inzet

Voor inzet in het buitenland gelden aanvullende criteria:
• voor een inzet in het buitenland geldt: binnen 72 uur ter plaatse
• voor een binnenlandse inzet geldt: binnen 4 uur ter plaatse
• er zijn fondsen beschikbaar
• de persoonlijke veiligheid van de teamleden is gewaarborgd
• de aard van de bilaterale contacten maakt hulp mogelijk of gewenst. Er zijn geen procedurele of politieke belemmeringen

Werkzaamheden
USAR.NL kan diverse werkzaamheden uitvoeren, zoals het:
• uitvoeren van verkenningen en verrichten van assessments
• opsporen, redden en in veiligheid brengen van slachtoffers
• verlenen van levensreddende en eventueel andere eerste hulp op de vindplaats
• bergen van dodelijke slachtoffers
• stabiliseren en zo mogelijk veilig afhandelen van een vervolgincident ter plaatse
• leveren van specifieke deskundige ondersteuning (waaronder het onderzoeken van gevaarlijke objecten, structuren of materialen, het stabiliseren van beschadigde bouwwerken, het identificeren en markeren van straten en gebouwen, het plaatselijk coördineren van en leidinggeven aan hulpverleners)
• kwartier maken voor andere, aanvullende hulpverlening en het fungeren als uitvalsbasis binnen de operationele inzetduur van maximaal 10 dagen
• (tijdelijk) inrichten en laten functioneren van een Reception Departure Centre
• (tijdelijk) inrichten en laten functioneren van een On-site Operations Coordination Center

Daarbij werkt USAR.NL complementair aan de lokale hulpverleners en samen met aanwezige USAR teams van andere landen.

Internationaal geldt de ongeschreven regel dat gedurende de eerste 72 uur na de aardbeving of andere ramp de prioriteit ligt op het redden van levens. Daarna volgen mogelijk werkzaamheden waaraan ter plaatse behoefte bestaat en kunnen werkzaamheden eventueel worden overgedragen aan andere hulpverleners.

Inzetvormen
USAR.NL kent 3 soorten inzet scenario’s, te weten:
• binnenland
• binnenland +
• buitenland

Binnenland
In deze situatie kan een staat volledig zelfstandig de gevolgen van een aardbeving of een andere ramp binnen het eigen land het hoofd bieden.

Binnenland +
In deze situatie kan een staat niet volledig zelfstandig de gevolgen van een aardbeving of een andere ramp binnen het eigen land het hoofd bieden, en heeft daarbij de hulp nodig van USAR teams van andere staten.

Buitenland
In deze situatie biedt een staat door middel van zijn internationale USAR team hulp aan een andere staat, die niet volledig zelfstandig de gevolgen van een aardbeving of een andere ramp binnen zijn land het hoofd kan bieden.

Flexibel inzetbaar
USAR.NL is zodanig georganiseerd, dat het flexibel kan worden ingezet, naargelang de omstandigheden. Afhankelijk van diverse factoren kan het gehele team, een gedeelte hiervan of een bepaald specialisme worden ingezet. Ook kan het team worden gecombineerd met (delen van) een USAR team van een andere staat en worden uitgebreid met specialisten van buiten. Bovendien kunnen teamleden van USAR.NL op individuele basis worden ingezet.

Formatie

USAR.NL TEAM Functienaam Engels SP netto
Command group USAR.NL 1x Teamleader and 1x Deputy Teamleader 2
Staff and support group Groupleader staff and supportgroup 1
Security officer 1
Liaison officer 1
Information officer 1
Planning officer 1
Administrator 3
Medical Doctor 1
Senior Paramedic/Nurse 1
Safety officer 1
Structural Engineer 1
Senior Logistician 1
Logistician 3
Communications specialist 2
SAR group A t/m D Group Leader SAR group 4
Dog handler/SAR worker 8
Paramedic/SAR worker 4
Sar worker 24
60